Luonnonlääketieteen tohtori Charles Ersdalin menetelmään perustuvan vyöhyketerapian koulutusohjelma

Koulutusohjelma

Yleistä

Kunkin kurssin alussa jaetaan tarvittava vyöhyketerapian oppimateriaali, kuten signaali-, tautioppi- ja käsittelykartat. Opiskelija hankkii itse muistiinpanovälineet, värikynät yms. Kurssien hinta on 246 euroa/viikonloppu ja hintaan sisältyy ALV 23%, kurssimateriaali, opetus sekä loppututkintomaksu ja diplomitodistus. (Pidätämme oikeuden muutoksiin kurssiohjelmassa.)

Loppututkinnon hyväksyy ja diplomin myöntää Norjan Kristiansandissa sijaitsevan Charles Ersdalin työtä jatkava tutkimus- ja hoitolaitos, Ersdal & Varpe Ans. Myös opetusohjelma on laitoksen hyväksymä ja ylittää Luonnonlääketieteen keskusliitto ry:n (LKL) suositukset. Tutkinto hyväksytään myös osaksi Naturheilschule Skandinavia a/s Heilpraktiker-koulutusta.

Ainoastaan Ersdal & Varpe Ans valtuuttama henkilö voi kouluttaa Suomessa Charles Ersdalin menetelmään perustuvaa vyöhyketerapiaa.
Diplomivyöhyketerapeutti Veikko Mäkinen on toiminut valtuutettuna kouluttajana vuodesta 1988 alkaen.

 


 

I KURSSI

1Koulutusohjelman sisältöön sekä LKL:n suositusten mukaan vaadittavaan oheiskoulutukseen tutustuminen.  Vyöhyketerapian historia sekä vyöhyketerapian ja mm. refleksologian erot. Vyöhyketerapian toimintaperiaate ja kehon osien sijoittuminen jalkaan. Jalkaterän ulkosivun (alue A) signaalit ja vastaavat anatomiset alueet. Solutyypit ja immuunibiologian perusteet. Kokonaiskäsittelynäytös.

II KURSSI

2 Jalkaterän päällisen (alue B) signaalikarttojen väritys, lymfajärjestelmäkarttoja ja vastaavien anatomisten alueiden fysiologia ja immuunibiologia. Tautiopin kartat 1-10. Edellisellä kurssilla opitun alue A:n ja nyt uutena opitun alueen B käsittelyharjarjoituksia oppilaspareittain.

III KURSSI

3Harjoituskysymykset 1. Aivojen sinusjärjestelmä. Kontraindikaatiot eli milloin vyöhyketerapiaa ei saa käyttää tai on noudatettava erityistä varovaisuutta. Jatkohoitojen pohdinta asiakkaille, joille vyöhyketerapia ei sovi. Alueiden A ja B sekä sinusjärjestelmän käsittelyharjoituksia.

IV KURSSI

4Kirjallinen koe (Testi I). Aivot, keskushermosto, ääreishermostoa sekä pään alueet ja niiden anatomia, fysiologia ja säätelyjärjestelmän tärkeät koordinaattorit. X nervus vagus eli 10. aivohermo. Tautiopin kartat 11-20. Alueiden A ja B käsittelyharjoituksia, lisäksi sinukset ja aivot.

V KURSSI

5Harjoituskysymykset 2. Jalkapohjan (alue C) signaalikartat eli lähes koko sisäelinjärjestelmä, erityisesti verenkiertoelimistö. Lisäksi tautiopin kartat 21-30 ja käsittelyharjoituksia tähän asti väritetyistä alueista.

VI KURSSI

6Jalan sisäsivu (alue D), josta löytyvät mm. selkäranka, siihen liittyvät lihakset ja verenkiertojärjestelmä. Tautiopissa mm. piiskaniskaoireyhtymä, kartat 31-40. Alueiden A, B ja C ja D käsittelyharjoituksia. Jaetaan kotiharjoitteluna tehtäviä asiakashoitoja varten seurantalomakkeet, jotka opettaja arvioi sovittavan aikataulun mukaan seuraavilla kursseilla.

VII KURSSI

7Ravinnon imeytyminen ja kuona-aineiden poistuminen elimistöstä. Suoliston merkitys puolustusjärjestelmän osana. Lymfajärjestelmän ja puolustusjärjestelmän tietojen syventäminen. Tautioppia. Käsittelyharjoituksia.

VIII KURSSI

8Harjoituskysymykset 3. Tautiopin kartat 41-50. Käsittelyharjoituksia, joissa oikean jalan lisäksi käsitellään vasemman jalan alueet A, B ja C. Jaetaan kotitehtäväksi “200-kysymystä”, joita ratkotaan seuraavilla tunneilla.

IX KURSSI

9Suvunjatkamiselimet ja muut lantionelimet. Hedelmällisyyteen vaikuttavat tekijät. Vasemman jalan alue D ja sydämen käsittely. Tautiopin kartat 51-60.

X KURSSI

10Kirjallinen koe (Testi II). Ulkoiset merkit esim. kasvoissa, käsissä ja jaloissa, joita terapeutti voi käyttää apuna hoitotyössään. Kokonaiskäsittelyn harjoittelua pareittain.

XI KURSSI

11Hormonitasapainoon ja sisäeritysrauhasiin vaikuttavia seikkoja. Tautiopin kertausta sekä sairaus- ja häiriötilojen tunnistaminen kokonaiskäsittelyssä.

XII KURSSI
12Harjoituskysymykset 4. Vaihtoehtolääketiede, yleisluento eri vaihtoehtohoitomuodoista suhteessa vyöhyketerapiaan. Vyöhyketerapian herättämät fyysiset ja psyykkiset reaktiot. Kehon puhdistaminen oikealla ravinnolla ja vyöhyketerapialla. Viimeistään tällä luennolla käydään läpi terveellinen ravitsemus.  Käsittelyharjoituksia.

XIII KURSSI

13Vaihtoehtolääketiedettä. Vyöhyketerapian keskeisiä kysymyksiä. Terapeutin eettiset ohjeet yms. Loppututkintoon valmentavaa kertausta. Kotitehtävänä tehtyjen asiakashoitojen arviointia ja pohdintaa. Käsittelyharjoituksia.

XIV KURSSI

14Kirjallinen koe (Testi III). Opiskelijoiden kysymyksiä. Loppututkintoon valmentavaa kertausta. Kotitehtävänä tehtyjen asiakashoitojen  arviointia. Yrityksen perustaminen: mm. vakuutusasiat ja verotus.

KURSSI XV, RAVINTOKOULUTUS

15Ravintokoulutus sisältyy vyöhyketerapeuttikoulutukseen. Luennolla käsiteltäviä aihealueita mm. Ruoan merkitys ihmiselle, ravintoaineiden tehtävät, ravintofysiologiaa, erityisruokavalioita, terveyden tukeminen ruokavaliolla. Kouluttaja on virallisen ravitsemustieteen sekä funktionaalisen ravitsemuksen asiantuntija. Ravintokoulutus on avoin myös kaikille muille kiinnostuneille. Lisätiedot Veikko Mäkiseltä.

KURSSIT XVI-XVII

16-17Kurssien XVI-XVII ohjelma mahdollisesti tarkentuu myöhemmin ja myös kurssien XIV-XVII järjestys voi muuttua. Oppimistehtävien esitys sekä terapeutin ammattivalmiuksien laajentaminen.

 

 

Loppututkinto

Kirjallinen koe: noin 850 kysymystä aiheista vyöhyketerapian historia ja toimintaperiaate, anatomia, fysiologia, tautioppi, immuunibiologia ja heijastealueiden tuntemus. Koeaika on seitsemän tuntia. Käytännön koe; edellyttää hyväksyttyä kirjallista koetta.

Vyöhyketerapiakoulutus ajoittuu viikonloppuihin ja kestää noin 2½  vuotta. Sen ohella pidetään parina viikonloppuna vaihtoehtolääketieteen koulutusta, joka käsittelee lähinnä immuunibiologiaa. Näistä kursseista ilmoitetaan erikseen.

 

Diplomi

Kurssit ja loppututkinnon hyväksyttävästi suorittaneelle opiskelijalle myönnetään Charles Ersdalin vyöhyketerapian diplomi, ja hän on oikeutettu käyttämään diplomivyöhyketerapeutin nimitystä ja tunnusta.